VAR-verklaring voorlopig nog niet afgeschaft!

02.11.2015

De VAR-verklaring blijft ook na 1 januari 2016 nog bestaan en wordt pas later vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA).

Onder de nieuwe Wet DBA verdwijnt de VAR en kunnen (belangenorganisaties van) opdrachtgevers en opdrachtnemers of hun intermediairs overeenkomsten ter beoordeling aan de Belastingdienst voorleggen om zekerheid te verkrijgen over de voorgenomen werkrelatie en het al dan niet bestaan van een inhoudingsplicht. Streefdatum voor de inwerkingtreding van de Wet DBA is 1 april 2016.

Overeenkomsten die voor 1 februari 2016 worden voorgelegd aan de Belastingdienst, zullen voor 1 april 2016 zijn beoordeeld en, indien het oordeel is dat daarmee buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, zo mogelijk gepubliceerd. Hoe sneller partijen hun (voorbeeld)overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen, des te meer tijd is er voor overleg met de Belastingdienst en de implementatie.

Er geldt een implementatietermijn tot 1 januari 2017. Dat houdt in dat alle opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 januari 2017 de tijd hebben om zo nodig hun werkwijze aan te passen aan een werkwijze die is voorzien in een voorbeeld- of modelovereenkomst. Tot die tijd zal de Belastingdienst wel toezicht houden, maar nog geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen.

Het wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht, dus tot op het moment van inwerkingtreding van de wet blijft de vrijwarende werking van de VAR voor de opdrachtgever bestaan.

Bij partijen die na 1 januari 2017 niet volgens een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst of modelovereenkomst werken, kan worden gehandhaafd als blijkt dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking.

Wanneer u vragen heeft over overeenkomsten van opdracht, arbeidsovereenkomsten of andere werkgerelateerde vragen, kunt u contact opnemen met Viviane Nowak

Nieuws Overzicht