Alimentatieindex 2023: 3,4%

08.11.2022

Inmiddels is bekendgemaakt dat alle alimentatie die betaald wordt met ingang van 1 januari 2023 moet worden verhoogd met 3,4%.
In de wet staat dat de alimentatie jaarlijks verhoogd moet worden met een percentage dat door de Staatssecretaris van Justitie wordt vastgesteld.
Dat percentage is gebaseerd op de gemiddelde stijging van de lonen en daardoor verschilt het ieder jaar.
Deze indexering geldt zowel voor alimentatiebedragen die door de rechter is vastgesteld als voor alimentatieafspraken die onderling zijn gemaakt.

De alimentatiebetaler moet zelf het te betalen bedrag ophogen met het nieuwe percentage.
De indexering geldt automatisch, het is dus niet zo dat dit door de rechter moet zijn beslist.
Slechts in hele uitzonderlijke situatie kan de rechter wel worden verzocht om de jaarlijkse verhoging van alimentatie uit te sluiten, maar dat wordt vrijwel nooit zo beslist.
Wel mogen (ex)echtgenoten onderling afspreken dat een partneralimentatie niet jaarlijks wordt verhoogd, terwijl dat voor kinderalimentatie niet mag worden afgesproken.
Het is dus mogelijk dat door deze jaarlijkse verhoging van de alimentatie, het voor een alimentatiebetaler steeds moeilijker wordt om het bedrag te blijven betalen.
Dit kan bijvoorbeeld ook gebeuren door de beperking van de fiscale aftrek van partneralimentatie voor de hogere inkomens die per 1 januari 2023 opnieuw verlaagd wordt van 40% naar 37%.

Ook door andere gewijzigde persoonlijke of financiële omstandigheden, kan voor een alimentatiebetaler de situatie ontstaan dat een verlaging van de alimentatie nodig is.
Lukt het niet daarover onderling afspraken te maken, dan kan de rechter worden verzocht om het alimentatiebedrag te wijzigen.
Voor advies over echtscheiding, alimentatie en de mogelijkheden voor wijziging van alimentatie kunt u contact opnemen met Marjolein Clijsen en Ramona Brouwers. Dat kan zowel via ons kantoor in Heerlen (045-560 600) als ons kantoor in Maastricht (043-321 6400).

Nieuws Overzicht