Ramona Brouwers


T +31(0) 43 321 6640
E r.brouwers@paulussen.nl

vCard

Ramona Brouwers staat achter haar cliënt. Ramona vindt het belangrijk dat zij toegankelijk is voor haar cliënten en dat op basis van een goede samenwerking tot het hoogst haalbare of meest gunstige resultaat kan worden gekomen. Dit kan in een voor haar op het lijf geschreven adviserende rol zijn, als een vastberaden onderhandelingspartner en/of als advocaat in rechte. De cliënt moet weten waar hij/zij aan toe is, zodat op grond daarvan de juiste en meest doordachte afweging voor de vervolgstappen kan worden gemaakt. Ramona gaat daar doelgericht voor en uw belang is daarbij haar drijfveer.

Zij heeft een jarenlange, brede ervaring in de civiele praktijk, waaronder met name ook de procespraktijk en het beslagrecht. Sinds 2012 behandelt zij deze zaken bij ons kantoor. Daarvoor heeft zij met name in de civiele vakken onderwijs gegeven aan de Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht. Zij studeerde aan de Universiteit Maastricht in twee specialisaties Nederlands Recht cum laude af. Beide specialisaties waren civielrechtelijk georiënteerd. Daarvoor behaalde zij met goed gevolg aan dezelfde universiteit de Bachelor Nederlands Recht.

Ramona heeft bij ons kantoor als bijzondere specialisatie personen- en familierechtzaken behandeld. Zij was ook eerder lid en vervolgens voorzitter van de klachtencommissie voor cliënten en pleegouders van Stichting Xonar. Daarna heeft zij zich binnen kantoor onder meer gericht op de algemene civiele praktijk en de civiele aspecten van het sociaal domein, waaronder de inkoop en uitvoering van de zorg op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Kortom, zij is breed inzetbaar in het privaatrecht.

Ramona heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

– Algemene praktijk
– Burgerlijk procesrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.