Nieuwe mogelijkheden om bouwgeschillen sneller op te lossen

10.02.2023

Het oplossen van een juridisch conflict middels een procedure duurt helaas vaak lang. Zeker in de bouwsector is dat een lastig gegeven: druk op een bouwproject maakt enerzijds dat geschillen op de loer liggen, maar anderzijds dat de escalatie van een geschil – en dus vertraging van het project – juist zo veel mogelijk voorkomen moet worden. In dat kader is het goed om te weten dat de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen sinds eind vorig jaar twee nieuwe ‘Fast Track procedures’ kent, waarmee een geschil binnen relatief korte termijn kan worden afgehandeld.

Via deze link komt u meer te weten over wat deze nieuwe procedures inhouden.

Alvast een tip: het volgen van een van deze nieuwe procedures zal expliciet door partijen overeengekomen moeten worden. De reguliere verwijzing naar de Raad van Arbitrage als bevoegde geschillenbeslechter in de overeenkomst of algemene voorwaarden is dus onvoldoende.

Heeft u vragen over de kansen en risico’s van de nieuwe procedures, of behoefte aan advies bij een (dreigend) bouwgeschil? Neem dan contact op met Bert Lejeune of Samuel Keuls, werkzaam vanuit Maastricht en Heerlen.

Nieuws Overzicht