Werkgever en werknemer

Tussen werkgever en werknemer kunnen arbeidsconflicten ontstaan. Die conflicten worden veelal veroorzaakt door ziekte, disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding.
Dat geldt voor zowel de private sector (het arbeidsrecht) als de publieke sector (het ambtenarenrecht).

Zowel het arbeidsrecht als het ambtenarenrecht behoren tot de specialismen van onze advocaten in de sector werkgever en werknemer. Wij zijn niet alleen op de hoogte van privaatrechtelijke wet- en regelgeving maar beheersen ook de specifieke regels die zien op (semi-)ambtenaren.

Het arbeidsrecht beperkt zich niet enkel tot het ontslagrecht. Ook het opstellen van arbeidsovereenkomsten, advisering op het gebied van medezeggenschap en aansprakelijkheid behoren tot de dagelijkse praktijk. Wij adviseren en begeleiden werkgevers, bestuurders, ondernemingsraden en werknemers op alle facetten van het arbeidsrecht

Het ambtenarenrecht wordt beheerst door een specifieke rechtspositieregeling. Tevens is kennis van het bestuursrecht van wezenlijk belang. Wij hebben die specifieke kennis in huis door de praktijk zoals die in de afgelopen decennia is opgebouwd.

Ons team adviseert en procedeert met regelmaat op het terrein van het arbeids- en ambtenarenrecht. Wij willen die kennis graag inzetten om te komen tot het door u gewenste resultaat.

Aanspreekpunt: