Gebiedsontwikkeling en grote projecten

Gebiedsontwikkeling is een vak apart. Het is bepalend voor de leefbaarheid, de kwaliteit van wonen, werken en recreëren en voor de sociale, economische en ecologische kracht van het gebied en zijn omgeving, tot ver in de toekomst. Het betreft langjarige trajecten met bestuurlijke gevoeligheid, waar om visie, daadkracht, samenwerking en uithoudingsvermogen wordt gevraagd. Om een antwoord te geven op de uitdagingen van deze tijd is er bovendien steeds meer noodzaak voor verduurzaming en innovatie op ruimtelijk, financieel en juridisch gebied.

Ons team begrijpt het vak van gebiedsontwikkeling met al deze aspecten en heeft veel ervaring bij het realiseren van binnen- en buitenstedelijke (her)ontwikkelingen, bedrijventerreinen, woningbouwlocaties, infrastructurele spoor-, weg- en waterbouwwerken en andere grote projecten. Wij zijn gewend te opereren op het snijvlak van de vele noodzakelijke juridische disciplines en zijn sterk in het structureren van een
goede en effectieve samenwerking tussen de publieke en private partners. Wij begrijpen het belang van het proces en hebben een goed oog voor de vele verschillende belangen die met een gebiedsontwikkeling moeten worden gediend. Geregeld wordt ons team daarom door de gezamenlijke publieke en private partners gevraagd om op te treden als centraal juridisch adviseur en als ‘bruggenbouwer’ en (juridisch) procesbegeleider.

Aanspreekpunt: