Zorg en medisch

John Huppertz

De gezondheidszorg is voortdurend in beweging. Marktwerking, deregulering en schaalvergroting zijn belangrijke ontwikkelingen. Die ontwikkelingen vergen veel van zorginstellingen, medische instellingen en (academische) ziekenhuizen.

Niet alleen het personeel van de instellingen, maar ook de bestuurders staan onder toenemende druk. Er moet steeds vaker meer worden geleverd met minder financiële middelen. Daarbij komt dat de macht van zorgverzekeraars in de afgelopen jaren enorm is toegenomen. Dat leidt tot noodzakelijke ingrepen in de te bieden zorg.

Ons kantoor is een vaste partner van diverse zorginstellingen, medische instellingen en (academische) ziekenhuizen. Op dit terrein hebben wij veel kennis en ervaring die wij in de dagelijkse praktijk inzetten. Alle expertises die van belang zijn in de zorg zijn binnen ons kantoor aanwezig. Dat betekent dat wij op alle gebieden van de zorg kunnen adviseren en – waar nodig – procederen. De grondige kennis van de rechtsgebieden die van doen hebben met de zorg, zorgen ervoor dat wij een positief resultaat kunnen bereiken.

Ons kantoor gaat enkel voor een goed en gedragen resultaat op een gedegen en integere wijze, rekening houdend met de specifieke achtergronden van de zorg en de instelling.

Wij bieden ondersteuning in teamverband en kunnen snel schakelen op het terrein van de gezondheidszorg. Wij staan voor een heldere en duidelijke lijn en kunnen die lijn vervolgens ook samen met onze cliënten uitvoeren.

Onze kennis is niet beperkt tot het gezondheidsrecht, het medisch tuchtrecht of de beroepsaansprakelijkheid. Ook op andere specifieke rechtsgebieden – zoals het ICT-recht, het mededingingsrecht, fusies en (zorg)overeenkomstenrecht – hebben wij de benodigde kennis in huis.

Aanspreekpunt: