Energie en klimaat

Paulussen Advocaten heeft een brede expertise op het gebied van energie en klimaat, bestaande uit een procespraktijk waarin wij optreden voor maatschappelijke (milieu-)organisaties en burgers en een adviespraktijk waarin wij regionale overheden, duurzame energiebedrijven en andere innovatieve ondernemers zowel strategisch als juridisch bijstaan bij hun vraagstukken en uitdagingen op het gebied van de energietransitie.

De noodzaak en urgentie om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan is groter dan ooit. Het laatste rapport van het VN Klimaatpanel bevestigd dat vergaande en onmiddellijke emissiereducties nodig zijn om nog zicht te houden op het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius, in lijn met het Parijs Akkoord.

Deze opgave vraagt om verduurzaming van ons energiesysteem. De wereldwijde energiesector is verantwoordelijk voor ongeveer 70% van de totale uitstoot van broeikasgassen. Daaronder valt energiegebruik in de industrie, transport en de gebouwde omgeving.

Elk land en elke regio heeft een rol te vervullen op dit terrein, net als het bedrijfsleven.

Zuid-Limburg en de energietransitie

Als bedrijf met twee vestigingen in Zuid-Limburg beschouwen we het als onze maatschappelijke taak om mee te bouwen aan een gezonde en duurzame toekomst voor de regio.

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt met betrekking tot onder meer de grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit en de verduurzaming van woningen en ander vastgoed.

De Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg brengt de mogelijkheden in kaart om uitvoering te geven aan die afspraken, met respect voor het  unieke Zuid-Limburgse landschap en betrokkenheid van de inwoners.

De kennis en ervaring van het multidisciplinaire team Energie en Klimaat sluit naadloos aan op de juridische uitdagingen van deze complexe maar belangrijke opgave. We hebben expertise op het gebied van energierecht, mededingingsrecht, aanbestedingsrecht, bouwrecht, bestuursrecht, omgevingsrecht en staatssteun en ruime ervaring bij het begeleiden van grote infrastructuur-, bouw- en vastgoedprojecten, inclusief vergunningentrajecten, financiering en contractering.

Wij zijn dan ook uitstekend gepositioneerd om regionale overheden en de duurzame energiesector zowel strategisch als juridisch te begeleiden bij hun verduurzamingsopgave.

Collectieve acties tegen inadequaat klimaatbeleid

De transitie naar een duurzaam energiesysteem is onderdeel van de opgave van de maatschappij om de emissie van broeikasgassen te reduceren.

Overheden en grote vervuilende bedrijven hebben in dat verband een juridische (deel)verantwoordelijkheid om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

Paulussen Advocaten geniet een internationale reputatie op het gebied van klimaatrecht. Onder leiding van Roger Cox treedt het team van Paulussen Advocaten op voor maatschappelijke (milieu-)organisaties en burgers in klimaatzaken tegen inadequaat klimaatbeleid.

Het team boekte historische overwinningen in de spraakmakende zaken Stichting Urgenda tegen de Nederlandse Staat, Vzw Klimaatzaak tegen Belgische overheden en Vereniging Milieudefensie e.a. tegen Royal Dutch Shell.

Naar aanleiding van deze overwinningen werd Roger Cox door TIME uitgeroepen tot één van de 100 meest invloedrijke personen ter wereld in 2021.

Voor meer informatie contacteer ons via climatelitigation@paulussen.nl

 

Aanspreekpunt: