Energie en klimaat

De behoefte om de energievoorziening te verduurzamen is groot. Er is een noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, om energie betaalbaar te houden, om de toegang tot energie voor de toekomst veilig te stellen en om de algemene kwaliteit en duurzaamheid van het milieu te bevorderen. Al deze factoren maken dit tot een dynamisch en maatschappelijk relevant werkgebied dat om bijzondere expertise vraagt.

Wij adviseren de duurzame energiesector (wind, zon, biomassa, warmte) zowel strategisch als juridisch en begeleiden onze cliënten bij business- en projectplannen, bij de financiering, de planologische procedures, de vergunningentrajecten, de bouw van duurzame productie en aanleg van netwerken, de algemene contractering en andere lopende bedrijfszaken.

Naast het advieswerk aan de duurzame energiesector doen wij spraakmakend proceswerk voor maatschappelijke (milieu-)organisaties en burgers in de eerste grote klimaatzaken in binnen- en buitenland tegen nationale overheden. Wij hebben grote kennis van de klimaatwetenschap, het mondiale klimaatbeleid, het internationaal recht, het mensenrechtenrecht en het aansprakelijkheidsrecht, rechtsgebieden die als basis dienen voor deze klimaatprocedures.

Aanspreekpunt: