Overheid en non-profit

Provincies en gemeenten zijn actief op diverse terreinen van het publiek domein. Het algemeen belang staat daarbij voorop. Zij nemen op tal van beleidsterreinen maatregelen, vaardigen regels uit en zien toe op de naleving daarvan.

Ons kantoor is van oudsher vaste adviseur van veel overheden en non-profitinstellingen in Limburg. Onze aandachtsgebieden variëren van bestuurlijke verhoudingen, bestuursrecht, ruimtelijke ordening, bouw en aanleg van grote infrastructurele projecten en overheidsaansprakelijkheid.

Ons team is in staat om u binnen een kort tijdsbestek van gedegen advies te voorzien. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid tot het gratis bijwonen van seminars, het bijwonen van in company trainingen en het detacheren van specialisten in uw organisatie.

Wij vertegenwoordigen de overheid en de non-profitinstellingen veelvuldig en met succes in procedures bij de civiele rechter en de bestuursrechter. We hebben dan ook een omvangrijke procespraktijk opgebouwd en kunnen de kennis daarvan telkens inzetten om te komen tot een goed resultaat.

Integriteit en deskundige advisering gaan bij ons met elkaar gepaard. Die integere aanpak komt ook terug in onze procesaanpak.
Kennisontwikkeling en overdracht zijn daarbij van wezenlijk belang. Dat zijn dan ook belangrijke pijlers voor de samenwerking tussen de overheid en non-profitinstellingen en ons kantoor.

Aanspreekpunt: