Handel en distributie

Ondernemen gaat samen met het zien van kansen en het kunnen inschatten van risico’s door u als ondernemer. Onze advocaten brengen risico’s in kaart aan de hand van contracten, algemene voorwaarden en verzekeringen etc., zodat uw juridische positie duidelijk is.

Ondernemingen vinden bij onze advocaten specifieke deskundigheid om hun belangen te waarborgen. Dit doen wij voor het midden- en kleinbedrijf en voor grotere organisaties. Wij zijn actief voor bedrijven in de industrie, handel en logistiek. Gezien onze ligging in de euregio zijn wij uiteraard bedreven in internationaal handelsrecht. Voor vraagstukken op het gebied van handelsrecht/ondernemingsrecht staan wij met ons team van specialisten graag voor u klaar.

Aanspreekpunt: