Diensten van algemeen economisch belang en staatssteun

Auteurs: mr. M.J.J.M. Essers en mr. H.C. Lejeune

De uitvoering van economische diensten ten behoeve van burgers die een overheid van een lidstaat in het algemeen belang vindt, zoals afvalinzameling, ambulancevervoer of het beheer van openbare parkeergarages, kan door haar soms worden overgelaten aan de markt. Vaak zijn dan wel overheidsmaatregelen (sturing, financiering) nodig om de diensten op de door de overheid in het algemeen belang gewenste wijze door de markt te laten aanbieden. Als dergelijke overheidsmaatregelen nodig zijn en daadwerkelijk zijn genomen, wordt gesproken van een DAEB, Diensten van Algemeen Economisch Belang.

Lees het hele artikel uit de publicatie Tijdschrift voor Staatssteunrecht – 3 juni 2013