Staatssteun

Het staatssteunrecht vormt een steeds belangrijker onderdeel van het Europese en nationale mededingingsrecht. Wij voorzien overheden en ondernemingen van praktijkgerichte oplossingen en hebben brede ervaring met staatssteunzaken. We verrichten meldingen en adviseren u over hoe gebruik te maken van de vrijstellingsmogelijkheden. Verder hebben we de nodige kennis over  Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB’s) die, voor zover nodig, aanleiding mogen vormen voor een compensatie door de overheid.

Het staatssteunrecht verbiedt overheden om ondernemingen op niet-marktconforme wijze te steunen. Mede als gevolg van een toenemend aantal klachten controleert de Europese Commissie steeds vaker en scherper op overtredingen. Dat kan leiden tot de verplichting steun terug te vorderen. Concurrerende ondernemingen trachten daarnaast in toenemende mate de naleving van het staatssteunrecht af te dwingen door het voeren van civielrechtelijke procedures bij de nationale rechter.

Wij beschikken over brede proceservaring in staatssteunzaken bij de Europese Commissie en de nationale rechter en hebben ruime ervaring met het adviseren van overheden en ondernemingen over de staatssteunregelgeving in relatie tot markttoetreding, projectontwikkeling, gebiedsontwikkeling, publiek-private samenwerking (PPS), de aankoop en verkoop van vastgoed, huur en verhuur van vastgoed, concessies en exclusieve rechten, overheidsfinancieringen, subsidiëring van instellingen waaronder zorginstellingen en culturele instellingen, alsmede de financiële ondersteuning van betaald voetbalorganisaties.

Advocaten: