A climate change litigation precedent

Op woensdag 24 juni 2015 heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de klimaatzaak en werd baanbrekend vonnis gewezen waarin de Staat der Nederlanden werd veroordeeld tot forse aanscherping van haar klimaatbeleid  De juridische strijd ging om de vraag of de Nederlandse Staat, bijvoorbeeld jegens Urgenda, in juridisch opzicht verantwoordelijk is voor de Nederlandse uitstoot die bijdraagt aan een wereldwijde klimaatramp die zich dreigt te voltrekken. Anderzijds was aan de orde of de Nederlandse Staat actie afhankelijk mag stellen van de vraag of andere landen ook voldoende ondernemen tegen de opwarming?  De internationale publicatie door Roger Cox over de inmiddels wereldbekende zaak werd in november 2015 door het Centre for International Governance Innovation gepubliceerd.

Lees hier het hele artikel