Energierecht

De toegang tot betaalbare energie is een fundamenteel recht dat is verankerd in diverse wetten zoals de Warmtewet en de Elektriciteitswet 1998. Het energielandschap is sterk aan het veranderen. De gewenste reductie van broeikasgassen, het veilig stellen van de toegang tot energie voor de toekomst en het betaalbaar houden van energie, maken dit tot een dynamisch en maatschappelijk relevant werkgebied dat om bijzondere expertise vraagt.

Wij adviseren onze cliënten over alle juridische aangelegenheden die komen kijken bij de levering van energie. Onder andere adviseren wij onze cliënten over:

• de aanleg van warmte- en koudenetwerken, WKO-installaties en zonnepanelen en de daartoe te vestigen zakelijke rechten, zoals opstalrechten;
• het opstellen en beoordelen van leveringsovereenkomsten en algemene voorwaarden en toetsen daarvan aan de Warmtewet en de Elektriciteitswet;
• de aanvraag van leveringsvergunningen bij de Autoriteit Consument en Markt;
• publiekrechtelijke aspecten, zoals artikel 9e Elektriciteitswet in het kader van windmolenparken en (andere) aspecten van ruimtelijke ordening zoals bestemmingsplannen;
• levering van (duurzame) energie door onder andere VVE’s en woningcorporaties en daarmee gepaard gaande voorschriften.

Doordat wij inmiddels al vele jaren actief zijn op het gebied van energie, duurzaamheid en klimaat beschikken wij over de expertise die nodig is om uw project in goede banen te leiden.