Is de staat aansprakelijk voor klimaatverandering?

Auteurs: Mr. J.M. van den Berg en mr. R.H.J. Cox

“Unless we take action on climate change, future generations will be roasted, toasted, fried and grilled”
aldus de voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds in 2013 over klimaatverandering.
Deze niet mis te verstane waarschuwing volgt op een lange reeks aan wetenschappelijke vaststellingen dat de hoeveelheid aan wereldwijde emissies van CO2 afgebouwd moet worden om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en een even lange reeks aan erkenningen van die wetenschappelijke vaststellingen door staten en intergouvernementele organisaties. Niettemin blijven de noodzakelijke CO2-reducties overal ter wereld uit, ook in Nederland.
Leidt dit tot een (proportionele) aansprakelijkheid van de Nederlandse staat? Over die vraag zal de
Rechtbank Den Haag zich nu moeten buigen.

Lees hier het hele artikel zoals gepubliceerd in AV&S 2014/2