Klimaat, veiligheid en het recht

Wetenschappelijke rapporten onderstrepen de gevaren, het veiligheidsrisico en de conflictgevoeligheid van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Klimaatgevolgen zoals overstromingen, langdurige droogtes en extremere weersbeelden bedreigen het leven en het welzijn en creëren een verhoogd risico op sociale en politieke instabiliteit. Deze gevaren en risico’s blijken aanknopingspunten te bieden voor juridische interventie.  Op 24 juni 2015 heeft de rechtbank Den Haag de uitspraak gedaan dat de Nederlandse Staat met de te hoge Nederlandse emissies op onrechtmatige wijze bijdraagt aan het creëren van de grote gevaren en risico’s die voor de samenleving aan klimaatverandering verbonden zijn. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de veiligheid- en gezondheidsrisico’s van klimaatverandering en de wetenschappelijke, institutionele en juridische redenen waarom de rechter de Nederlandse Staat tot het voeren van een beter klimaatbeleid heeft gedwongen.  De bijdrage wordt afgerond met een doorkijk naar het mogelijk belang van deze zaak in de internationale context.

Lees hier het hele artikel zoals gepubliceerd in Cahiers Politiestudies Jaargang 2016-1, nr.38