Emiel de Bruijne


T +31 43 328 4131
E e.debruijne@paulussen.nl

Emiel de Bruijne behaalde de bachelor Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht waarna hij in 2015 de master Europees recht behaalde aan de Universiteit van Edinburgh. In januari 2023 behaalde hij bovendien de master Nederlands Recht met de specialisatie staats- en bestuursrecht aan de Open Universiteit in Heerlen.

Van 2015 tot 2017 is Emiel werkzaam geweest bij de Directie Duurzaamheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als juridisch ondersteuner en beleidsadviseur. Het zwaartepunt van zijn werk lag bij de evaluatie en ontwikkeling van wet- en regelgeving voor de transitie naar een circulaire economie.

Van 2017 tot 2022 heeft Emiel bij een internationaal adviesbureau publieke en private organisaties geadviseerd omtrent Europese milieuwetgeving, o.a. op het gebied van afvalstoffen, industriële emissies, chemische stoffen en duurzame productie.

Bij Paulussen richt Emiel zich op bestuursrechtelijke zaken, onder meer in de omgevingsrechtelijke praktijk. Hij is naast Nederlands en Engels ook vloeiend in het gesproken Arabisch en Duits.