Lisanne Somers


T +31 43 321 6640
E l.somers@paulussen.nl

vCard

Lisanne Somers is in juni 2012 afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Zij heeft zowel de Master Nederlands Recht (vrij profiel: privaat- en bestuursrecht) als de Master Arbeid en Onderneming afgerond.

Gedurende ruim zes jaar heeft Lisanne gewerkt bij een grote rechtsbijstandverzekeraar. Zij heeft daar als specialist arbeidsrecht en letselschade veel ervaring opgedaan met zowel adviseren als procederen. In 2019 heeft Lisanne de overstap gemaakt naar Paulussen Advocaten, waar zij zich als advocaat met een civiele praktijk hoofdzakelijk richt op het arbeidsrecht en het aansprakelijkheidsrecht.

Lisanne houdt zich bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan individuele en collectieve ontslagzaken, arbeidsongeschiktheidskwesties, discussies over een concurrentiebeding, geschillen over het loon en het opstellen van (arbeids)overeenkomsten.

Daarnaast behandelt zij uiteenlopende aansprakelijkheidskwesties, bijvoorbeeld met betrekking tot schades die zijn ontstaan als gevolg van onrechtmatig handelen of het niet deugdelijk uitvoeren van opdrachten.

Bij haar vorige werkgever bestond het cliëntenbestand van Lisanne met name uit particulieren en kleinere ondernemers. Bij Paulussen Advocaten is de focus verschoven naar (middel)grote ondernemingen en overheidsinstellingen. Dit neemt niet weg dat Lisanne ook de particuliere cliënt met raad en daad bijstaat.

Door haar ervaring als belangenbehartiger van zowel werkgevers als werknemers en zowel slachtoffers als aansprakelijk gestelde partijen, is Lisanne uitstekend in staat om zaken vanuit meerdere perspectieven te bekijken en tot praktische en effectieve oplossingen te komen. Lisanne gaat doortastend en creatief te werk. Zij streeft ernaar om de dialoog tussen partijen te bevorderen. Indien het niet mogelijk blijkt om in onderling overleg een redelijke oplossing te bereiken, dan zal zij haar cliënten ook in een gerechtelijke procedure daadkrachtig bijstaan.

In 2023 heeft Lisanne met goed gevolg de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) afgerond.

Lisanne is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) en de Vereniging voor Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA).

Lisanne heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Algemene rechtspraktijk (burgerlijk recht)

– Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.