Bart Lenferink


T +31(0) 43 321 6640
E b.lenferink@paulussen.nl

vCard

Bart Lenferink is in oktober 2012 cum laude afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht, specialisatie Privaatrecht. Tijdens zijn studie was hij werkzaam als buitengriffier bij de rechtbank Limburg en was hij als vrijwilliger en bestuurslid verbonden aan een rechtswinkel.

Sinds december 2012 werkt Bart bij Paulussen Advocaten. Hij is veelvuldig betrokken bij de afwikkeling van grote en kleine faillissementen en bij andere insolventiezaken. Daarnaast staat hij ondernemingen en particulieren bij op diverse ondernemingsrechtelijke gebieden, zoals financieringen, zekerheden en herstructureringen. Bart treedt ook op in vennootschapsrechtelijke geschillen en (bestuurders)aansprakelijkheden.

Bart heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

– Algemene praktijk

– Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.