Rechtspersonen

De Nederlandse wet kent verschillende rechtsvormen voor ondernemingen: met en zonder rechtspersoonlijkheid. Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid (kortweg: een rechtspersoon) is een juridische entiteit met eigen rechten en verplichtingen.

De wet kent een limitatief aantal rechtspersonen, waarvan de B.V.en de N.V. de belangrijkste zijn voor gewone ondernemingen. Daarnaast biedt het Nederlandse recht de mogelijkheid om een onderneming uit te oefenen zonder afzonderlijke rechtspersoonlijkheid.  Als er meerdere partijen bij zijn betrokken, gebeurt dit op basis van een overeenkomst. Voorbeelden hiervan zijn de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv). De keuze voor een bepaalde rechtsvorm met of zonder rechtspersoonlijkheid is niet eenvoudig en is afhankelijk van tal van omstandigheden, zoals verdeling en bestemming van kapitaal (wel of geen aandelen?) en aansprakelijkheid van de bij de onderneming betrokken partijen. Voorts spelen fiscale redenen een rol.

Bij rechtspersonen zijn de statuten van belang, die naast de wet de formele werking van de rechtspersoon regelen. Denk daarbij aan benoeming, schorsing, uittreding en ontslag van bestuurders, de bevoegdheden van de (individuele) bestuurders en de verdeling van aandelen bij een N.V. of B.V.

Onze advocaten staan u als (aspirant-)ondernemer bij in het maken van een weloverwogen keuze voor een bepaalde rechtsvorm en daarna bij de oprichting van die rechtsvorm. Ook bij fusie en overname van vennootschappen zijn wij u van dienst.