Publiek Private Samenwerking

Onze advocaten hebben veel ervaring met het vormgeven van publiek-publieke en publiek-private samenwerkingsverbanden, zoals bestuursconvenanten, gemeenschappelijke regelingen, samenwerkingsovereenkomsten tussen publieke en private partijen met of zonder gezamenlijke rechtspersoon of personenvennootschap (dan wel mengvormen daarvan zoals CV/BV constructies), en van samenwerkingsverbanden op basis van modellen als bouwclaim model, joint venture model, coalitiemodel, concessie- of alliantiemodel. Ook hebben wij ervaring met DBFMO contracten voor ontwerp, realisatie, financiering en beheer en exploitatie van te realiseren vastgoed en infrastructuur.

De keuze van samenwerkingsvormen is groot. Dat betekent dat maatwerk per project en per fase van het project mogelijk en nodig is en dat vraagt om mensen met ervaring, zodat samen met de opdrachtgever(s) snel de goede keuzes gemaakt kunnen worden. Wij hebben oog voor evenwichtige risicoverdelingen tussen markt en overheid, voor governance-aspecten en het opzetten van financiële en organisatiestructuren die de samenwerking daadwerkelijk bevorderen. Wij zorgen er voor dat de samenwerkende partners de invloed en sturing op het project krijgen die ze nodig hebben om samen resultaat te kunnen boeken: projecten die haalbaar, maakbaar en betaalbaar zijn.

Door middel van deze aanpak hebben wij samen met onze opdrachtgevers tientallen grote projectontwikkelingen gerealiseerd, zoals op het gebied van stedelijke (her)ontwikkeling, woningbouwlocaties, bedrijventerreinontwikkeling en infrastructuur.