Vervoersrecht

Handel en vervoer gaan samen. Gezien onze ligging in de Euregio is internationaal vervoerrecht aan de orde van de dag.
Het vervoerrecht geeft een kader voor vervoerovereenkomsten. Internationale overeenkomsten voor wegvervoer zijn geregeld in het CMR-verdrag. Binnenlandse vervoerovereenkomsten zijn geregeld in Boek 8 van het Burgerlijke Wetboek. Om de sector te reguleren heeft de Nederlandse overheid de Wet wegvervoer goederen ingesteld. In deze wet zijn zaken als vergunningen, overbelading en de vrachtbrief geregeld.

VERVOERRECHT IS DWINGEND RECHT
Vervoerrecht bevat veel dwingend recht. Dat wil zeggen: vervoerovereenkomsten tussen partijen zijn ongeldig, als deze afspraken in strijd zijn met het CMR-verdrag of het Burgerlijk Wetboek. Het vervoerrecht regelt de omvang van de vervoerdersaansprakelijkheid en het gebruik van de vrachtbrief. Ook geeft het vervoerrecht duidelijkheid over het onderscheid tussen expediteur en vervoerder.

ALGEMENE VERVOERSCONDITIES
Onderwerpen die niet geregeld zijn het CMR-verdrag of het Burgerlijk Wetboek, kunnen door vervoerpartijen (afzender en vervoerder) zelf worden ingevuld in een vervoerovereenkomst, bijvoorbeeld met algemene voorwaarden. De meest gebruikte algemene voorwaarden zij de AVC 2002 (Algemene Vervoerscondities).