Distributie en Agentuur

Distributie- en agentuurovereenkomsten vormen een belangrijke schakel in de (internationale) handel. Door inschakeling van distributeurs en/of agenten kunnen producenten en leveranciers hun producten aan de uiteindelijke eindgebruiker afzetten.

Tussen agentuur en distributie bestaan in Nederland belangrijke verschillen. Terwijl de handelsagent in beginsel in naam en voor rekening van de producent of leverancier (zijn principaal) handelt en voor tot stand gebrachte overeenkomsten een commissie ontvangt, koopt de distributeur voor eigen rekening en risico in bij de leverancier of producent en verkoopt hij deze met een marge aan de uiteindelijke afnemers.
Daarnaast heeft een agent naar Nederlands recht bij het einde van de overeenkomst in veel gevallen recht op een klantenvergoeding (goodwill), terwijl de distributeur dit recht niet heeft. De agent geniet dus meer bescherming dan de distributeur. In veel andere landen wordt de distributeur echter op soortgelijke wijze beschermd als de agent. Om ongerechtvaardigde verwachtingen en onnodige geschillen te vermijden, moet daarom bij het aangaan van een internationale distributieovereenkomst nauwkeurig de contractsinhoud worden bepaald, met inbegrip van het op de distributierelatie toe te passen recht en de bij onverhoopte geschillen bevoegde rechter.

Wij beschikken over uitgebreide kennis- en expertise om u bij al uw vragen over distributie optimaal van dienst te kunnen zijn.