Intellectuele Eigendom

We bevinden ons in een kennistijdperk. De bescherming en handhaving van uw intellectuele eigendommen is hierbij essentieel. Wij adviseren u over de mogelijkheden tot bescherming en de koop of distributie van intellectuele eigendommen.
Ons team bestaat uit gespecialiseerde advocaten met expertise aangaande de bescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten, licentieovereenkomsten, software as a service (Saas) overeenkomsten en service level agreements (SLA).
We beschikken over specifieke ervaring op het gebied van de oprichting van joint ventures in de IT-markt die zijn gericht op de ontwikkeling en het vermarkten van softwareapplicaties.