Consumentenrecht

In het consumentenrecht zijn de rechten en plichten van de consument in het handelsverkeer vastgelegd.
Het consumentenrecht bestrijkt heel diverse terreinen zoals koop op afstand, colportage, overeenkomsten met betrekking tot energie- of telefoonabonnementen, verzekeringen en regelingen in de reisbranche.

De meeste regels binnen het consumentenrecht zijn dwingend van aard: er mag niet ten nadele van de consument van worden afgeweken. Zo mag een verkoper bijvoorbeeld geen aansprakelijkheid voor opzet of grove schuld uitsluiten in de door hem in overeenkomsten met een consument gehanteerde algemene voorwaarden.

Sinds 13 juni 2014 gelden er nieuwe regels voor ondernemers op het gebied van het consumentenrecht. Met name in de informatievoorziening naar de consument is er een en ander gewijzigd.

Onze advocaten zijn op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving en kunnen u hierover adviseren. Zij screenen de door u gehanteerde algemene voorwaarden en kunnen deze voor u aanpassen aan de geldende normen.