Burenrecht en overlast

In onze huidige en dichtbevolkte samenleving is het belang van een goede verstandhouding met de ’buren’ evident, doch vaak ver te zoeken.

Wij adviseren u welke rechten en plichten gelden tussen eigenaars van naburige erven, maar ook over de wijze waarop u de ander tegemoet kunt treden.

Op uiteenlopende vlakken kunt u als particulier, ondernemer of overheid, een probleem ervaren met de eigenaar van een naburig erf. U ervaart mogelijk hinder of overlast in de vorm van geluiden, geur, overhangende takken, bomen die licht en zicht ontnemen. U vraagt zich af tot op welke hoogte u dit dient te tolereren en of de schade die u leidt vergoed wordt. Mogelijk heeft u een geschil over de erfgrens of erfafscheiding, of is er sprake van een mogelijke verjaring van eigendom of beperkte rechten.

Zowel in het geval er nog geen sprake is van een geschil maar er toch iets geregeld moet worden, als in het geval waarin de verstandhouding tussen partijen reeds is verstoord, begeleiden wij u zowel op juridisch vlak als in de communicatie met de ander. Desgewenst kunt u daarvoor ook een beroep doen op een ervaren mediator uit ons team. De ervaring is immers dat zulks langdurige en kostbare procedures kan voorkomen.