Eigendom, Erfpacht, Opstal en Erfdienstbaarheid

Overheden en particulieren (onder wie ondernemers) worden in toenemende mate geconfronteerd met complexe vraagstukken over eigendom en de van eigendom afgeleide zakelijke rechten (beperkte rechten).
Dit is het geval bij de samenwerking tussen de overheid en meerdere private partijen (publiek-private samenwerking, gebiedsontwikkeling et cetera), maar ook in de verhouding tussen de overheid en een burger of burgers onderling. Gelet op de mogelijk verstrekkende gevolgen van hoe de zakenrechtelijke verhoudingen tussen partijen uiteindelijk worden geregeld, is specialistische begeleiding vaak verstandig.
Het onderscheid bijvoorbeeld tussen de verschillende beperkte rechten (zoals erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheid) is zeker niet steeds duidelijk, en met name zult u graag willen weten welke optie in uw situatie de  voorkeur heeft. Denk hierbij ondermeer aan het recht van opstal en het recht van overpad (een vorm van erfdienstbaarheid).  Daarnaast is voor een juiste beoordeling van het complexe leerstuk van de verkrijgende en bevrijdende verjaring, waarop veelvuldig een beroep wordt gedaan, specialistisch juridisch en feitelijk onderzoek vereist.
Wij helpen met het verkrijgen van inzicht en duidelijkheid in deze materie. U kunt bij ons terecht voor deskundig advies op maat over welke mogelijkheden u heeft om de rechten en verplichtingen ter zake van uw eigendommen optimaal te waarborgen en hoe u de eventuele beperkte rechten die u daarop aan derden wil toekennen, op de voor uw specifieke situatie meest geëigende wijze kunt vastleggen. Overheden en particulieren worden door ons begeleid zowel wat de juridische merites hiervan betreft, maar ook in het proces van relatie en communicatie met de wederpartij.