Due Diligence

Bij fusies en overnames ondertekenen partijen vaak eerst een geheimhoudingsverklaring en sluiten zij een intentieovereenkomst. Daarmee is (met name voor de verkopende partij) zeker gesteld dat er geen vertrouwelijke gegevens openbaar worden en, voor beide partijen,  dat zij zich zullen inspannen om de overname of fusie uiteindelijk contractueel tot stand te laten komen. De koper zal vervolgens meestal een boekenonderzoek, ook wel ’due diligence-onderzoek’ genoemd, willen laten uitvoeren. Daarmee wordt inzicht verkregen in de liquiditeit, solvabiliteit en toekomstverwachtingen van de onderneming die wordt overgenomen of waarmee wordt gefuseerd.

Na afronding van het boekenonderzoek kan de verdere onderhandelingsstrategie worden uitgezet, omdat er een beter beeld bestaat van de over te nemen onderneming. Daarbij kunnen zaken als prijs en garanties verder worden uitonderhandeld.

Onze ondernemingsrechtspecialisten staan zowel kopers als verkopers bij in de onderhandelingen voor de overname van een onderneming en het uitvoeren van due diligence-onderzoeken.