Fusies en overnames

Ondernemingen willen groeien of specialiseren, bijvoorbeeld door te fuseren, een andere onderneming over te nemen of een onderdeel van de eigen onderneming juist af te stoten.

Ons team bestaat uit gespecialiseerde advocaten met expertise op het gebied van fusies en overnames alsook alle juridische aspecten die daarbij van belang zijn waaronder het arbeidsrecht en het mededingingsrecht. Wij adviseren ondernemingen en instellingen over onder meer aandelentransacties, activa-/passiva transacties, juridische fusies, aandelenemissies en de oprichting van joint ventures of start-ups.

Wij beschikken over brede ervaring in het begeleiden van deze transacties en nemen voor u de regie in handen bij het voeren van onderhandelingen en de vertaling van gemaakte afspraken in heldere overeenkomsten. Op die manier zijn we een gewaardeerd adviseur voor zowel kopers als verkopers van bedrijven en bedrijfsonderdelen.