Vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht regelt het functioneren van vennootschappen aan de hand van de vennootschapsovereenkomst bij personenvennootschappen, of aan de hand van de wet en de statuten bij kapitaalvennootschappen en verenigingen en stichtingen. Verder speelt de rechtsverhouding van de vennoten of bestuurders onderling een rol. Maar ook de rechtspositie van de aandeelhouders van een N.V. of B.V. is van belang in het vennootschapsrecht.

Een vennootschap heeft doorgaans als een van de hoofddoelen dat winst wordt gegenereerd voor de eigenaren (de vennoten, maten of aandeelhouders). Dit uiteraard zonder de continuïteit van de onderneming in gevaar te brengen. In het licht van fusies en overnames kunnen betrokken bestuurders en aandeelhouders op gespannen voet met elkaar komen te staan. Soms ontstaan daaruit geschillen tussen bestuurders, commissarissen of aandeelhouders.

Onze vennootschapsrechtspecialisten adviseren en procederen in kwesties van (interne) bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen, ontslag van bestuurders en dit alles ook in het kader van fusies en overnames (M&A).