Herstructurering en reorganisatie

Het kan voor komen dat uw onderneming of een onderdeel daarvan in zwaar weer verkeert.
Er komt dan een fase dat onderzocht dient te worden hoe een bedrijf weer gezond is te maken.

Herstructurering kan op allerlei manieren: door te saneren, een eventueel akkoord met crediteuren, afstoten of zelfs een faillissement.
Bij herstructurering spelen allerlei aspecten een rol. Kan ik een onderdeel los maken, en kan ik dat dan ook uit het krediet halen, zodat de andere onderdelen niet worden meegetrokken? Hoe kan ik een eventueel faillissement voorbereiden, of is een surseance (uitstel) van betaling een mogelijke oplossing?
Een herstructurering is een ingewikkeld proces, waarbij naast financiële aspecten ook allerei juridische aspecten een rol spelen.

Antwoorden op vragen over herstructuring en reorganisatie vergen niet alleen juridisch denkwerk maar vooral ook praktisch inzicht. Wij adviseren u snel en to the point.