Ondernemingsrecht

Ondernemen in de huidige markt is veeleisend en dynamisch. Wij zorgen ervoor dat ondernemers zich op hun core business kunnen blijven richten en voorzien ondernemers van praktijkgerichte advisering en begeleiding om kansen te benutten en risico’s te beperken.

Ons team bestaat uit gespecialiseerde advocaten met een ondernemende blik en ervaring binnen alle marktsectoren. Wij fungeren als klankbord bij het nemen van zowel alledaagse als strategische beslissingen en begeleiden u bij transacties of het voeren van gerechtelijke procedures.

We beschikken over brede ervaring met het adviseren en procederen over het ondernemingsrecht waaronder aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames, koop- en verkooptransacties en het contractenrecht.