Faillissementsrecht en surséance

In elke fase van een faillissement kunt u beroep doen op onze specialisten: zowel voor als na het faillissement.
Wij treden regelmatig op als curator in faillissement, onder meer bij Brema Air II, Taxi Timmermans, kinderopvang De Tovertuin, Maastricht Airlines, alsmede bij diverse stichtingen, handelsondernemingen en horeca-etablissementen.
De periode voorafgaande aan een faillissement brengt voor alle partijen vele vragen met zich mee. Zijn er toch nog oplossingen mogelijk zijn om een faillissement te vermijden, bijvoorbeeld via een herstructurering? Speelt het risico van bestuurdersaansprakelijkheid? Wanneer moeten de werknemers en schuldeisers geïnformeerd worden? Waar moet een DGA aan denken?
Wellicht bent u schuldeiser van een handelsrelatie in zwaar weer. Op welke manieren kunt u uw positie veilig stellen?
Na de uitspraak van een faillissement spelen andersoortige vragen. Misschien bent u de kandidaat die een doorstart wil realiseren, of wilt een bod uitbrengen op de activa. Soms ontstaan geschillen met de bank over de uitwinning van zekerheden. Ook kan de situatie zich voordoen dat u standpunten van een curator op houdbaarheid wilt toetsen.
Antwoorden op deze vragen vergen naast juridisch denkwerk vooral ook praktisch inzicht. Wij adviseren u snel en to the point.