Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder, commissaris of toezichthouder is het zaak om goed te weten welke verantwoordelijkheden en verplichtingen op u rusten. Niet alleen ten opzichte van de onderneming, maar ook jegens aandeelhouders, werknemers, crediteuren en andere stakeholders.
In sommige gevallen is extra zorgvuldigheid vereist bij besluitvorming en wilt u daarover zoveel mogelijk zekerheid.
Onze specialisten adviseren u over aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en toezichthouders.
Zij putten uit praktijkervaring want zij zijn zelf bestuurder en toezichthouder (geweest) en weten tevens welke risico’s u kunt lopen in geval van een faillissement, omdat zij geregeld als curator optreden.