Beroepsaansprakelijkheid

Medische fouten en aansprakelijkheid hebben direct met elkaar te maken. Medische fouten leiden immers tot aansprakelijkheid indien een zorgvuldigheidsnorm die een medicus (bijvoorbeeld de medisch specialist) in acht dient te nemen, is geschonden.

Van belang daarbij is de oorzaak van de medische fout, de aard van de medische fout, de ernst van de gevolgen van de medische fout en de concrete omstandigheden waaronder de medische fout plaatsvond.

Het komt steeds vaker voor dat een werkgever (bijvoorbeeld het ziekenhuis of de zorginstelling) aansprakelijk worden gesteld voor fouten begaan door de artsen die voor de instelling werkzaam zijn.

Bij aansprakelijkheid van de medisch specialist gaat het vaak om het vaststellen of er sprake is van een medische fout. Daarnaast komt het voor dat een medisch specialist aansprakelijk wordt gesteld vanwege niet-medisch handelen.

Het kan dan bijvoorbeeld gaan om:
de wijze van de praktijkuitoefening,
het bijhouden van het medisch dossier, of
de schending van het beroepsgeheim.

Het is van belang om te voorkomen dat ten onrechte beroepsaansprakelijkheid wordt aangenomen. Dat vergt echter een gedegen kennis van de procedures en inhoudelijke aspecten. Die kennis hebben wij in ruime mate in huis.