Gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden, dan is de verdeling van de gemeenschap en de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden een belangrijk onderwerp bij de echtscheiding.
Onze specialisten op de rechtsgebieden van huwelijksgoederengemeenschap en huwelijkse voorwaarden kunnen u daarover goed adviseren en putten daarbij uit een ruime proceservaring.
Mogelijk kunt u ter zake ook samen door tussenkomst van een van onze ervaren familierechtmediators gezamenlijk tot een passende oplossing komen.

Ook voordat u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, kunnen onze medewerkers u deskundig advies geven over de gevolgen daarvan voor het huwelijksvermogensregime, de mogelijkheden die u op dat vlak heeft en welke opties voor u, in uw bijzondere situatie, het meest passend zijn.
Een weloverwogen en beredeneerde keuze hierover vooraf, is in onze huidige samenleving geen overbodige luxe meer. De consequenties van de keuzes die u immers hierover voorafgaand of tijdens uw huwelijk maakt, kunnen verstrekkend zijn.
Met name indien sprake is van ondernemerschap of een significant verschil in vermogensposities, kan het wenselijk zijn huwelijkse voorwaarden overeen te komen die toegespitst zijn op die specifieke situatie.
Ook over het complexe vraagstuk hoe een onderneming dient te worden ’verdeeld’ of ’verrekend’ kunnen wij u uitgebreid adviseren.