Privacy en gegevensbescherming (AVG)

De bescherming van de privacy is steeds belangrijker. Dit geldt niet alleen voor overheden, zorginstellingen en medische instellingen maar ook voor grote en kleine ondernemingen.

Vanaf 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

De AVG voorziet in een ruime en strenge bescherming van de privacy en privacygevoelige gegevens, zowel in de publieke als in de private sector. De AVG omvat regels en kaders voor onder meer de verwerking, het bewaren en het delen van persoonsgegevens.

De AVG zorgt onder meer voor:
– versterking en uitbreiding van privacyrechten;
– een verantwoordingsplicht voor organisaties;
– toegenomen handhavingsbevoegdheden voor privacytoezichthouders (de bevoegdheid om hoge boetes op te leggen en binnen te treden).

In de AVG worden onder meer strikte eisen gesteld aan het verwerken van specifieke categorieën persoonsgegevens. Denk hierbij aan het verwerken van medische gegevens van werknemers binnen een re-integratietraject of van patiënten in een Elektronisch Patiënten Dossier, maar ook aan het verwerken van foto’s van werknemers die bijvoorbeeld worden gebruikt voor een bedrijfswebsite. De AVG stelt strenge voorwaarden aan het rechtmatige gebruik en het verwerken van dergelijke gegevens.

Ons kantoor heeft veel ervaring en specialistische kennis op het vlak van het privacyrecht en de bescherming van persoonsgegevens. Tevens hebben wij de nodige ervaring met het toezicht op de naleving van de privacywetgeving door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de implementatie van de AVG binnen diverse organisaties, instellingen en bedrijven.

Wij adviseren veelvuldig over privacyrecht aan overheden, zorginstellingen, ziekenhuizen, het wetenschappelijk onderwijs en ondernemingen.

Wij kunnen uw organisatie bij uitstek adviseren hoe om te gaan met de bescherming van persoonsgegevens en het op een effectieve wijze vastleggen van afspraken daarover met derden.