Statutair bestuurder

De termen ‘bestuurder’ en ‘statutair bestuurder’ worden gebruikt om degene(n) aan te duiden die officieel een rechtspersoon (BV, NV, stichting, vereniging e.d.) besturen en vertegenwoordigen.

In het arbeidsrecht neemt de statutair bestuurder een aparte positie in. Vaak heeft hij/zij een arbeidsovereenkomst met de rechtspersoon, maar dat hoeft niet het geval te zijn.

Er kan ook sprake zijn van een overeenkomst van opdracht of van een zuiver rechtspersonenrechtelijke band. Bij ontslag geniet de bestuurder in alle gevallen dan ook aanzienlijk minder bescherming dan een werknemer die geen bestuurder is.

Ook de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden zijn anders. Het is daarom van groot belang om bij het opstellen van een eventuele arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht goede regelingen te treffen over deze onderwerpen. Hierover adviseren wij u graag.