Samenlevingscontracten

Samenwonen zonder gehuwd te zijn is een veel voorkomende samenlevingsvorm die rechten en plichten met zich meebrengt voor bijvoorbeeld (gemeenschappelijke) eigendommen, eventuele kinderen en erfrechtelijke situaties.
Wat zijn de consequenties als u daarover niets regelt en wat kan een notarieel of onderhands samenlevingscontract voor u en uw eventuele kinderen betekenen?
Mogelijk hebt u een samenlevingscontract, maar hebt u daarover uitleg nodig in een (nieuwe) situatie, gaat u uit elkaar en komt u samen niet tot goede afspraken.

Voor al uw vragen over (de beëindiging van) uw samenleving kunt u eveneens bij onze specialisten terecht.