Markt en Overheid

Overheden kunnen, soms zonder het zich te realiseren, concurreren met bedrijven. In de Mededingingswet zijn speciale ’Markt en Overheid’ regels opgenomen die het gedrag van de overheid normeren. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving en kan een last onder dwangsom opleggen. Ook kan de benadeelde naar de rechter stappen.

Behoudens uitzonderingen moeten ondernemende overheden alle kosten van een economische activiteit aan de eindgebruiker doorberekenen. Kruissubsidie is dus verboden. Overheden mogen hun eigen overheidsbedrijven ook niet bevoordelen. De publiekrechtelijke rol van de overheid mag niet mengen met de overheid als ondernemer.

Bij vragen over overheden en markttoetreding en -gedrag kunt u terecht bij de specialist van ons kantoor.

Advocaten: