Scheidingsmediation & mediation

Als u en uw partner besluiten om te scheiden, heeft u de mogelijkheid om via mediation samen afspraken te maken over de gevolgen van de op handen zijnde scheiding.
In dat scheidingsmediation-traject worden beide partners begeleid door een van de advocaat- vFAS scheidingsmediators die bij ons kantoor werkzaam zijn.
Het doel van scheidingsmediation is dat beide echtgenoten-partners onder begeleiding van de mediator door middel van gesprekken met elkaar naar voor hen beiden en hun eventuele kinderen passende oplossingen toewerken.
Lukt het om samen tot afspraken te komen, dan worden deze door de scheidingsmediator in het echtscheidingsconvenant en, indien er minderjarige kinderen zijn, het ouderschapsplan vastgelegd. Deze documenten worden vervolgens door beide echtgenoten-partners voor akkoord ondertekend en die worden daarna door de advocaat-mediator met een verzoekschrift echtscheiding bij de rechtbank ingediend.
Veelal wordt door de rechtbank binnen één tot twee maanden de echtscheidingsbeschikking aan de advocaat-mediator afgegeven en zorgt deze vervolgens dat deze uitspraak wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, waarna de echtscheiding definitief is.

De ervaring van velen die gescheiden zijn, is dat een echtscheiding die via mediation tot stand is gekomen vaak leidt tot een overeenkomst die op langere termijn meer tevredenheid bij alle betrokkenen oplevert dan een beslissing van de rechter die voor de echtgenoten-partners is genomen. Dat is logisch, de overeenkomst die door mediation tot stand is gekomen, is immers een oplossing die door beide partners samen is bewerkstelligd.
Daarbij verloopt een echtscheiding via mediation meestal sneller, vriendelijker en goedkoper dan een echtscheidingsprocedure op tegenspraak voor de rechter.

Ontstaan er na uw echtscheiding toch nog problemen tussen de ex-echtgenoten-partners, dan kunt u ook voor mediation bij een van de vFAS-mediators van ons kantoor terecht.

Voor informatie over scheidingsmediation en over de vFAS kunt u ook terecht op verderonline.nl.