Appartementsrecht

In een appartementensplitsing lopen veel verschillende juridische relaties naast elkaar en door elkaar heen. Appartementseigenaars zijn verplicht lid van de vereniging van eigenaars (VvE) en mede-eigenaars van het gehele appartementencomplex. Sommige beslissingen moeten door de VvE worden genomen, maar andere door de eigenaars zelf. Het is daarom van belang dat de appartementensplitsing zelf zo goed mogelijk wordt ingericht. Bij geschillen tussen appartementseigenaars en de VvE of de appartementseigenaars onderling moet goed worden onderscheiden op welke juridische relatie het geschil betrekking heeft en welke actiemogelijkheden een eigenaar of een VvE heeft. Moet een vervangende machtiging worden verzocht, een besluit worden vernietigd of ongeldig verklaard? Welke procedure (dagvaarding of verzoekschrift) moet daarvoor worden gevolgd?

Onze appartementsrechtspecialisten hebben veel ervaring in het adviseren bij het correct inrichten van complexe appartementensplitsingen en bij het procederen in geschillen tussen de appartementseigenaars onderling of de appartementseigenaars en de VvE.