Echtscheidingsrecht

Komt u in een situatie van een echtscheiding terecht, dan biedt ons kantoor u maatwerk om tot goede oplossingen voor uw specifieke situatie te komen.
Wij kunnen u op drie verschillende manieren bijstaan: als eerste als advocaat van een van de echtgenoten-partners in een procedure op tegenspraak bij de rechter, maar ook in een overlegscheiding. Ieder van de echtgenoten-partners heeft dan een eigen advocaat en in gesprekken tussen de echtgenoten-partners en de advocaten wordt eraan gewerkt om te komen tot gezamenlijk gedragen afspraken over de gevolgen van de echtscheiding.
Samen scheiden met behulp van de vFAS-scheidingsmediators van ons kantoor is ook een goed beproefde methode om tot een echtscheiding te komen.
Onze ervaring is dat zeker de keuze voor scheidingsmediation, maar ook de overlegscheiding (collaborative divorce) veelal voorkomt dat hoog oplopende conflicten tussen de echtgenoten-partners ontstaan en dat daarmee onnodig lange procedures bij de rechter worden voorkomen.

De keuze voor de manier van scheiden is echter voor iedereen anders.
Voor deskundig advies over en begeleiding bij uw scheiding kunt u bij ons team ’Familie en Relatie’ goed terecht.
Voor ondernemers geldt dat het familierecht niet alleen van persoonlijk belang is, maar ook van zakelijk belang, omdat bij een echtscheiding de onderneming in het geding kan komen.
Ondernemers merken deze impact meestal veel te laat en zien zich pas bij de rechter geconfronteerd met de verstrekkende gevolgen van een scheiding.
Onze specialisten zijn ervaren in het familierecht en geven u graag gedegen juridisch advies.
Zij hebben bij het voeren van echtscheidingsprocedures of bij echtscheidingsbemiddeling ook nauwlettend oog voor zakelijke belangen.
Mede vanwege het feit dat onze provincie aan de Belgische en Duitse grens ligt, is er de nodige ervaring met internationale echtscheidingen.
En uiteraard kunt u tijdens uw scheiding of na afloop daarvan voor een second opinion bij ons kantoor terecht.