Huurrecht en pachtrecht

Huurrecht en Pachtrecht

Het huurrecht biedt vele mogelijkheden, maar vaak ook onvoorziene valkuilen. Eindigt de huurovereenkomst daadwerkelijk door opzegging of kan een huurder desondanks weigeren het pand te verlaten? Is het voor u als huurder verstandig in te stemmen met de algemene voorwaarden van de ROZ? Wanneer is sprake van een gebrek en wat zijn daarvan de gevolgen? Kan uw verhuurder de huurprijs verhogen of kunt u juist afdwingen dat deze wordt verlaagd? Zo maar enkele voorbeelden.

Een doordacht huurcontract kan narigheid voorkomen. Wij beschikken over grote expertise op dit rechtsgebied en stellen op maat gemaakte huurcontracten op. Tevens begeleiden wij onze cliënten bij geschillen bij de kantonrechter. Wij adviseren zowel verhuurder als huurders. Onder meer woningcorporaties, beleggers, gebiedsontwikkelaars, ondernemers en particulieren behoren tot onze cliënten.

Bij ons kunt u onder meer terecht voor:

 • opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten;
 • geschillen over gebreken, onderhoud en renovaties;
 • opzegging en ontbinding van huurovereenkomsten;
 • inroepen van huurbescherming bij huur van winkelruimte en woonruimte;
 • ontruimingsbescherming;
 • huurovereenkomsten op basis van de Leegstandwet;
 • huurprijsaanpassingen;
 • indeplaatsstelling en onderhuur;
 • schadeloosstelling bij afbraak en realisering bestemmingsplannen;
 • zekerheden voor betaling van de huur;
 • faillissement van verhuurder of huurder.

Ook advisering over pachtrecht is een van onze aandachtsgebieden. Pachtrecht vertoont veel overeenkomsten met huurrecht, maar er zijn wezenlijke verschillen. Wij adviseren u graag over een op maat gesneden pachtovereenkomst die voldoet aan de wettelijke vereisten. Ook kunt u bij ons terecht voor alle geschillen die ontstaan bij de uitvoering van de pachtovereenkomst.