Ontslag

Een onderdeel van het arbeidsrecht dat voor veel geschillen zorgt, is het ontslagrecht. Als een werkgever de arbeidsverhouding met zijn werknemer wil beëindigen, staan daarvoor verschillende opties open. De voorkeur verdient natuurlijk een beëindiging door middel van een beëindigingsovereenkomst, maar als werkgever en werknemer geen overeenstemming daarover bereiken, kan de werkgever het UWV toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen of de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Daarvoor moeten dan natuurlijk wel gegronde redenen bestaan, die ook kunnen worden aangetoond. Afhankelijk van de grondslag van het ontslag zal toestemming aan het UWV kunnen worden gevraagd of ontbinding door de kantonrechter. In sommige gevallen zal de werkgever een vergoeding aan de werknemer moeten betalen. Met de inwerkingtreding op 1 juli 2015 van het nieuwe ontslagrecht uit de Wet Werk en Zekerheid veranderen de ontslagroute via UWV en de kantonrechter. Ook de wijze van berekening van een vergoeding voor de werknemer, die transitievergoeding zal gaan heten, zal dan veranderen.

Als een werkgever ongeveer gelijktijdig meerdere werknemers wil ontslaan, zal hij tevens rekening moeten houden met de verplichtingen uit de wet Melding collectief ontslag en mogelijk met vakbonden of ondernemingsraad over een sociaal plan moeten onderhandelen.

Advocaten: