Erfrecht

Een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven. Terwijl u door een verwerkingsproces gaat, komt er veel op u af, waar u mogelijk geen vat op heeft en waardoor u wordt overvallen. Met name als u geconfronteerd wordt met een conflictueuze afwikkeling, waarbij emoties vaak de overhand krijgen, heeft u behoefte aan deskundig advies en begeleiding, die wij u graag bieden.

U kunt bijvoorbeeld geconfronteerd worden met een testamentair bewind, stilzittende mede-erfgenamen, verdwenen vermogen et cetera. Wij bespreken graag uw opties, waarbij wij ernaar streven u steeds een reële inschatting te geven van de kansen en risico’s.

Mogelijk bent u benoemd als executeur of vereffenaar in een nalatenschap en wilt u advies of ondersteuning bij uw werkzaamheden? En misschien heeft u als erfgenaam juist te maken met een executeur/vereffenaar die u niet informeert of mogelijk niet handelt zoals het zou moeten? Wij begrijpen als ervaren executeurs en vereffenaars als geen ander wat deze belangrijke taak inhoudt, en staan u hierin graag met raad en daad bij. Ook als de erflater een ondernemer was, kan de afwikkeling complex zijn en moeilijk verlopen. U kunt te maken krijgen met een stichting administratiekantoor (de zogenaamde stak) en certificaten. U heeft dan behoefte aan specifieke handvaten en daadkrachtige bijstand, zodat onnodige complicaties vermeden kunnen worden. Onze erfrecht advocaten werken in dergelijke zaken veelal samen met de advocaten uit de ondernemingssectie, waardoor u profiteert van een optimale en deskundige bijstand.

Ook kunt u in het kader van het beheren van uw eigen vermogen of uw toekomstige nalatenschap (estate planning) te maken krijgen met eventuele juridische vraagstukken. Ook daarvoor bent u bij ons aan het goede adres. Het is immers verstandig om tijdig na te denken over wat er met uw vermogen moet gebeuren als u het zelf niet meer kunt regelen, of als u er niet meer bent, en om uw (levens)testament af te stemmen op uw relationele situatie (samenwoning, geregistreerd partnerschap, huwelijk in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden). Dan kunt u niet alleen zelf rustiger slapen, maar belast u ook uw geliefden niet onnodig. Omdat wij niet alleen in het erfrecht maar ook in het relatie- en huwelijksvermogensrecht zijn gespecialiseerd, nemen wij al deze essentiële aspecten mee in onze advisering.

Wij kunnen putten uit een ruime ervaring en expertise van het erfrecht, zowel op het vlak van adviseren als procederen, en hebben iedere keer weer oor en oog voor het belang van uw zaak en de menselijke, zakelijke én juridische gevolgen daarvan voor u als erfgenaam, legitimaris of anderszins belanghebbende. Wij worden ook regelmatig ingeschakeld door notarissen in langlopende erfrechtelijke geschillen. Wij bemiddelen daarin vaak en graag, met succes, maar procederen zo nodig even doortastend en succesvol voor u bij de rechtbank.

Samen werken aan een oplossing!

Daarnaast bieden wij nalatenschapsmediation aan onder het motto dat voorkomen altijd beter is! Nalatenschapsmediation is een methode van conflictbeheersing zonder tussenkomst van een rechter, onder leiding van een onafhankelijke nalatenschapsmediator. Dit heeft als voordeel dat een mogelijk erfrechtelijk geschil – zelfs nog tijdens het leven van de toekomstige erflater – preventief wordt opgelost en mogelijke geschillen na een overlijden kunnen worden vermeden. Nalatenschapsmediation kan soelaas bieden in tal van situaties, maar met name bij nieuw samengestelde gezinnen en familiebedrijven. Maar ook als er als sprake is van een overlijden, is onze ervaring dat bepaalde geschillen via mediation kunnen worden opgelost, waarbij dure en langslepende procedures worden voorkomen.

Graag tot ziens in ons kantoorpand te Maastricht of Heerlen, waar wij uw zorgen en wensen met u kunnen bespreken, zulks met inachtneming van de Coronamaatregelen. Geeft u de voorkeur aan een telefoongesprek of videomeeting, dan bieden wij daartoe uiteraard ook alle mogelijkheden.

Voor vragen kunt u bellen met Inge Decupere.