Overlegscheiding / Collaborative divorce

Gaat u scheiden, dan brengt dit veel emotie en onzekerheid voor beide echtgenoten-partners met zich mee.
Door met elkaar af te spreken dat u in overleg gaat over de echtscheiding en de gevolgen daarvan kunnen veel problemen worden voorkomen.
Bij dit overleg kunnen wij u als advocaat bijstaan door samen met de andere echtgenoot-partner en zijn/haar advocaat in gesprek te gaan, eventueel onder begeleiding van een coach-mediator en zo nodig met inschakeling van een deskundige, zoals bijvoorbeeld een accountant of fiscalist.
Met deze overlegscheiding wordt ernaar gestreefd op snelle en efficiënte wijze in gezamenlijkheid tot passende afspraken voor u beiden en uw eventuele kinderen te komen.  Deze afspraken worden vervolgens door beide advocaten vastgelegd in een  echtscheidingsconvenant dat door de echtgenoten-partners voor akkoord wordt ondertekend.  De advocaten regelen daarna samen de afhandeling van de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank zonder dat u daarvoor zelf nog naar de rechtbank moet komen.
Zeker in het geval er kinderen zijn of als sprake is van een onderneming, kan deze methode van collaborative divorce, de overlegscheiding, voor alle betrokkenen een uitkomst zijn.

Voor verdere informatie over collaborative divorce verwijzen wij u naar mr. Clijsen van ons kantoor.
Voor algemene informatie kunt u ook terecht op overlegscheiden.com.