Bouwcontracten en onderhoudscontracten

Bouwen is maatwerk. Ons kantoor heeft ervaring met projecten in de burgerlijke- en utiliteitsbouw en de GWW-sector.

Samen met u analyseren we hoe uw project tijdig, duurzaam en binnen het budget gereed komt. Bouwen is zoeken naar een passende risicoverdeling met voldoende zekerheden zoals bankgaranties. Een goede samenwerking voorkomt geschillen over gebreken, meer-minderwerk en vertraging.

Waar nodig wordt de aanloopfase geregeld middels een samenwerkingsovereenkomst of bouwteamovereenkomst. Soms zal een traditioneel contract voldoen (STABU, UAV 1989 – UAV 2012), maar we kunnen ook een geïntegreerd contract opstellen (UAV-GC 2005, Design&Build, Design&Construct, EPC (Engineering Procurement Construction), turnkey, FIDIC silver book). Wij staan stil bij de rol van architecten en adviseurs (RVOI 2001, DNR 2005, DNR 2011), verder moet de coördinatie tussen aannemers worden afgestemd.

We adviseren u graag over verzekering, beheer en onderhoud. Specifieke adviezen over financiering en de begeleiding daarvan verzorgen we gezamenlijk met een specialist.

Is een tender of aanbesteding opportuun? Wij stellen de documentatie op en integreren deze in het proces.

Bij conflicten kunnen wij mediation verzorgen, bemiddelen of een bindend advies geven. Bij procedures bij de RvA, het NAI of de burgerlijke rechter weet u ons aan uw zijde. We kunnen plaatsopeningen laten verrichten en indien nodig beslagen leggen of adviseren over opschorting en retentie.