Architectenrecht en adviseursrecht

De architect, maar ook andere adviseurs zoals directievoerders en constructeurs, nemen een bijzondere positie in binnen het bouwproces. Zo kan een architect of andere adviseur zoals bijvoorbeeld een directievoerder of constructeur, geconfronteerd worden met onder meer ontwerpfouten, fouten in het toezicht, fouten in berekeningen of calculaties, voortijdige beëindiging van de opdracht, meer- en minderwerk, stagnatie en inbreuken op het auteursrecht. Ons kantoor adviseert de architect of een andere adviseur over onder meer deze kwesties en geschilpunten met de opdrachtgever.

Ons kantoor staat daarnaast ook opdrachtgevers van architecten of andere adviseurs bij. Zo adviseren wij opdrachtgevers over mogelijkheden om binnen het bouwproces geleden schade als gevolg van een fout van een adviseur op de adviseur te verhalen. Ook adviseren wij over de beste manier om tot een opzegging van de opdracht te komen.

Bij de contractering, waar vaak algemene voorwaarden zoals de DNR 2005, DNR 2011 en de steeds minder gangbare SR 1997 en de RVOI 2001 worden toegepast, wordt ons door zowel adviseur als opdrachtgever om juridisch advies gevraagd. Naast advisering voeren wij voor zowel opdrachtgever als adviseur juridische procedures. Niet alleen voor de civiele rechter, maar ook voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Advocaten: