Vaderschapskwesties

Niet iedere vader van een kind wordt bij geboorte van het kind ook als de juridische vader van een kind aangemerkt.
Dat is alleen van rechtswege het geval als vader en moeder getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben op het moment dat een kind wordt geboren.
In alle andere gevallen moet een kind door de vader bij de burgerlijke stand zijn erkend om juridisch in een familierechtelijke relatie tot het kind te komen staan.
Het juridisch vaderschap heeft belangrijke gevolgen voor zowel vader, het kind, maar ook moeder, waarbij u moet denken aan onderhoudsverplichtingen, de geslachtsnaam van het kind en de nationaliteit, maar ook de erfrechtelijke situatie en het recht op verzorging van een kind door beide ouders.

Erkenning van een kind door de vader kan voorafgaand aan de geboorte, maar ook daarna. In beide gevallen moet moeder daarvoor toestemming aan vader geven.
In een situatie waarin moeder geen toestemming geeft, kan de vader de rechter verzoeken om vervangende toestemming voor deze erkenning.

Een juridisch vaderschap kan ook ontstaan door gerechtelijke vaststelling van het vaderschap door de rechter in situaties waarin een kind bijvoorbeeld door overlijden van vader niet meer door deze kan worden erkend, maar ook in het geval de vader een kind niet wil erkennen.

De wet geeft de rechter ook de mogelijkheid om een juridisch vaderschap van een man die niet de verwekker van een kind is geweest ongedaan te maken als het kind zelf, de vader en/of de moeder daar om verzoekt.

Onze medewerkers kunnen vaders, moeders en kinderen informeren over deze vaderschapskwesties, de gevolgen daarvan en bij procedures hierover als advocaat bijstaan.